جدول شماره 3: منابع دوره فراگیر دروس عمومی و سایر رشته های دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر به تفکیک

ردیف

نام درس

نام منبع

مولف

انتشارات

ملاحظات

1

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1

گروه معارف اسلامی

پیام نور

در جلسه آزمون، داوطلبین کلیه گرایشهای رشته الهیات از پاسخگویی به سوالات درس اندیشه اسلامی 1 خودداری نمایند و درس جایگزین را از جدول شماره 4 انتخاب نمایند.

2

فارسی عمومی

فارسی عمومی

( درسنامه)

گروه ادبیات فارسی

پیام نور

.

3

زبان عمومی

زبان انگلیسی عمومی

علی محمدی- خلیلی

پیام نور

 

 

جدول شماره 4: دروس عمومی جایگزین نیمسال دانش پذیری دوره فراگیر

ردیف

گروه امتحانی

نام درس حذفی

نام درس عمومی جایگزین

منبع درس

مولف

انتشارات

1

الهیات و معارف اسلامی

اندیشه اسلامی 1

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 مهدی

نظر پور

نشر معارف

( نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

2

زبان های خارجی

زبان عمومی

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  مهدی

 نظر پور

نشر معارف

( نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

3

زبان و ادبیات فارسی

فارسی عمومی

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  مهدی

 نظر پور

نشر معارف

( نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)

 

جدول شماره 5: دروس اختصاصی و منابع درسی نیمسال دانش پذیری دوره فراگیر رشته های اقتصاد و مدیریت

ردیف

رشته

نام درس

منبع درس

مولف

انتشارات

1

حسابداری

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

( درسنامه)

مقدم، شفیع زاده

پیام نور

2

حسابداری

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

( قطعی)

فیضی

پیام نور

3

مدیریت بازرگانی

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

( درسنامه)

مقدم، شفیع زاده

پیام نور

4

مدیریت بازرگانی

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

( قطعی)

فیضی

پیام نور

5

مدیریت صنعتی

مبانی مدیریت صنعتی

مبانی مدیریت صنعتی

( با رویکرد نوین)

حسینی

استادی

6

مدیریت صنعتی

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد( آزمایشی)

پژویان

پیام نور

7

مدیریت دولتی

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد( آزمایشی)

پژویان

پیام نور

8

مدیریت دولتی

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

( قطعی)

فیضی

پیام نور

 

 

جدول شماره 5: دروس اختصاصی و منابع درسی نیمسال دانش پذیری دوره فراگیر رشته الهیات و معارف اسلامی

ردیف

گرایش

نام درس

منبع درس

مولف

انتشارات

1

  فقه و مبانی حقوق اسلامی

آشنایی با فقه

در آمدی بر فقه

سید محمد صدری

قانون مدار

2

  فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه 2

الروضه البهیه

شهید ثانی، عباس زراعت

دانشپذیر مشتمل بر مباحث: دین، رهن، ضمان، حواله، کفالت و صلح مطالعه شود

3

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

کلیات حقوق

کلیات حقوق

ثابت سعیدی

پیام نور

4

 (فقه و مبانی حقوق اسلامی

مبادی فقه و اصول

مبادی فقه

مبادی اصول

سید محمد صدری

سید محمد صدری

پیام نور از صفحه 1 تا 57 مصالعه شود

پیام نور کل کتاب مصالعه شود

 

 

جدول شماره 5: دروس اختصاصی و منابع درسی نیمسال دانش پذیری دوره فراگیر رشته حقوق

ردیف

نام درس

منبع درس

مولف

انتشارات

1

حقوق اساسی 1

حقوق اساسی 1

خسروی

پیام نور

2

اصول فقه 1

اصول فقه 1

یدالله نصیریان

پیام نور

3

مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

علی عباس حیاتی

میزان

 

جدول شماره 5: دروس اختصاصی و منابع درسی نیمسال دانش پذیری دوره فراگیر رشته زبان و ادبیات عرب

ردیف

نام درس

منبع درس

مولف

انتشارات

1

نحو 1

مبادی العربی جلد سوم

رشید شرتونی

اساطیر

2

فن ترجمه

فن ترجمه( آزمایشی)

رضا ناظمیان

پیام نور

 

جدول شماره 5: دروس اختصاصی و منابع درسی نیمسال دانش پذیری دوره فراگیر رشته علوم اجتماعی

ردیف

گرایش

نام درس

منبع درس

مولف

انتشارات

1

پزوهشگری

کلیات حقوق

کلیات حقوق( درسنامه)

ثایت سعیدی

پیام نور

2

پزوهشگری

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1

درآمدی بر جامعه شناسی

بروس کوئن- ترجمه رضا فاضی و غلامعباس توسلی

سمت *

3

پزوهشگری

اصول علم اقتصاد

کلیات علم اقتصاد

پژویان- خداداد و موسوی

پیام نور**

4

 ( فقه و مبانی حقوق اسلامی )

مبادی فقه و اصول

مبادی فقه

مبادی اصول

سید محمد صدری

سید محمد صدری

پیام نور از صفحه 1 تا 57 مصالعه شود

پیام نور کل کتاب مصالعه شود

·         چاپ بیست و دوم 1388 فصل مربوط به روابط قومی نژادی حذف می باشد.

**   فصول 1، 2، 3، 5، 7، 8، 9، 10 مطالعه شود.

جدول شماره 5: دروس اختصاصی و منابع درسی نیمسال دانش پذیری دوره فراگیر رشته زمین شناسی کاربردی

ردیف

نام درس

منبع درس

مولف

انتشارات

1

زمین شناسی فیزیکی( نظری)

زمین شناسی فیزیکی

 

معماریان- صداقت

پیام نور*

2

زمین شناسی تاریخی           

زمین شناسی تاریخی ( آزمایشی)

کبریایی زاده

پیام نور

·         جلد 1 و 2( فصلهای 5 و 6 و 7 و8 و 9 و 11 و 14 و 15 و 16 و 18 و 21 و 24) مطالعه شود.

·         جدول شماره 5: دروس اختصاصی و منابع درسی نیمسال دانش پذیری دوره فراگیر رشته علوم تربیتی

ردیف

گرایش

نام درس

منبع درس

مولف

انتشارات

1

راهنمایی و مشاوره

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

روانشناسی عمومی 1

روانشناسی عمومی

جمعی از مولفان گروه روانشناسی

پیام نور *

2

راهنمایی و مشاوره

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

سیف

پیام نور

3

راهنمایی و مشاوره

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کلیات فلسفه

کلیات فلسفه

دادبه

پیام نور**

·         از فصل 1 تا آخر فصل 8 مطالعه شود.

 

**  از فصل 1 تا آخر فصل 23 مطالعه شود.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 12:14  توسط متین  |